Menu

Umowa z podwykonawcą
  Art. 6471 K.C. 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu [...]
Odbiór robót budowlanych
  W poprzednim wpisie podkreśliłam, że odbiór robót budowlanych jest obowiązkiem inwestora, który powinien zostać zrealizowany  bez względu na [...]
Odbiór robót budowlanych – obowiązek inwestora
  Art. 647 KC  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z [...]
Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło
Art. 647  KC  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z [...]
Galimatias w testamencie 2
Spadkodawca rozporządził prawie całym spadkiem, dlatego w mojej ocenie, w niniejszej sprawie będzie miał zastosowanie art. 961 KC. Wszyscy synowie zostali [...]
Galimatias w testamencie czyli prawny kogel-mogel
        Pisząc testament liczymy, że zapobiegniemy konfliktom rodzinnym.  Jednak, aby testament spełnił  swoją  funkcję, oprócz wymogów formalnych, musi [...]