Menu

na wokandzie

wpis do rejestru gruntów samoistnego posiadania działki
Działka nie ma uregulowanego stanu prawnego. Nie ma założonej księgi wieczystej oraz właściciela. Pan B. jest samoistnym posiadaczem działki i wystąpił z [...]
Zasiedzenie drogi publicznej
Klient jest właścicielem działki w G. sąsiadującej z działką oznaczoną w ewidencji znakiem „dr” czyli droga. Wcześniej obie działki wchodziły w [...]
kaucja mieszkaniowa
wpis aktualizowany
oględziny nieruchomości
Wpis aktualizowany
zasiedzenie drogi publicznej
Klient jest właścicielem działki, z którą sąsiaduje nieruchomość będąca drogą publiczną. Nieruchomość tylko w niewielkiej części wykorzystana jest pod [...]
Zabezpieczony: jeszcze parę słów
Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.
Zasiedzenie nieruchomości a błędne oznaczenie podmiotu
Przedsiębiorstwo P. wystąpiło o zasiedzenie służebności przesyłu. Właściciel nieruchomości wniósł o oddalenie wniosku. Sąd oddalił wniosek, z uwagi że [...]
Urządzenie przesyłowe posadowione w ziemi
Klient M. nabył nieruchomość. Na działce klienta M. znajduje się urządzenie przesyłowe w postaci kabla telekomunikacyjnego. Kabel biegnie w ziemi. Klient [...]