Menu

Archiwa miesięczne: Listopad 2017

Umowa z podwykonawcą
  Art. 6471 K.C. 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu [...]