Menu

Galimatias w testamencie czyli prawny kogel-mogel

20/09/2017 - z praktyki

        Pisząc testament liczymy, że zapobiegniemy konfliktom rodzinnym.  Jednak, aby testament spełnił  swoją  funkcję, oprócz wymogów formalnych, musi  jasno określać  rzeczywistą wolę spadkodawcy. 

W kolejnych artykułach będę wyjaśniać jak ważne jest właściwe formułowanie testamentu . Podstawą będą przykłady z mojej praktyki. Powołam również przepisy, które stanowią bazę moich rozważań. 

 

Stan faktyczny nr 1

Pan X zmarł pozostawiwszy po sobie testament sporządzony w całości własnoręcznie,  podpisany i opatrzony datą.

Zgodnie z treścią testamentu zmarły ” pozostawia” synowi Z. mieszkanie o wartości 150.000 zł, synowi B. działkę o wartości 70.000 zł,  a synowi   M.  samochód o wartości  35.000 zł. 

W toku sprawy okazało się, że  w skład spadku wchodzi jeszcze suma pieniężna o wartości 50.000 zł , która nie została rozdysponowana.

Uczestnicy prezentują rozbieżne stanowiska co do charakteru dokonanych rozporządzeń.

W dalszej części wyjaśnię, jakie błędy zostały popełnione przy sporządzaniu tego testamentu, a ponadto podam prawidłowe stanowisko w sprawie.

 

                        cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *