Galimatias w testamencie 2

Spadkodawca rozporządził prawie całym spadkiem, dlatego w mojej ocenie, w niniejszej sprawie będzie miał zastosowanie art. 961 KC. Wszyscy synowie zostali powołani do spadku.

Zmarły rozdysponował majątkiem o wartości 255.000 zł, zatem udziały poszczególnych spadkobierców będą obliczane w następujący sposób;

– w mianowniku wpisujemy wartość całego majątku ( bez wartość nierozdysponowanych pieniędzy), a w liczniku wartość przedmiotów przydzielonych dla poszczególnych synów. Dalej obliczenia matematyczne.

Nierozdysponowana gotówka, przypadnie poszczególnym synom proporcjonalnie do ich udziałów.

Reguła interpretacyjna nie miałby zastosowania, w sytuacji gdyby z treści testamentu wynikało, że wolą zmarłego jest uczynienie synów wyłącznie zapisobiercami.

 Dlatego pisząc testament należy pamiętać, że przedmiotem dziedziczenia jest cały majątek spadkowy, a nie jego poszczególne przedmioty.

W testamencie należy unikać  sformułowań typu : ” zapisuję mieszkanie”, „daję działkę”  „przekazuję  czy przeznaczam samochód”. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do  sporu, czy mamy do czynienia z zapisem czy powołaniem do spadku.

Rozróżnienie tych pojęć jest bardzo istotne, bowiem zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja prawna tych podmiotów w zakresie  współwłasności i odpowiedzialności za długi .

 

Autor

Paulina

Dążę do zachowania równowagi w życiu. Rozumiem konieczność rozwoju poprzez twórcze działanie, ale jednocześnie cenię spokój. Potrzebuję wyciszenia, aby celebrować życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *