Menu

Galimatias w testamencie 2

02/10/2017 - z praktyki

Spadkodawca rozporządził prawie całym spadkiem, dlatego w mojej ocenie, w niniejszej sprawie będzie miał zastosowanie art. 961 KC. Wszyscy synowie zostali powołani do spadku.

Zmarły rozdysponował majątkiem o wartości 255.000 zł, zatem udziały poszczególnych spadkobierców będą obliczane w następujący sposób;

– w mianowniku wpisujemy wartość całego majątku ( bez wartość nierozdysponowanych pieniędzy), a w liczniku wartość przedmiotów przydzielonych dla poszczególnych synów. Dalej obliczenia matematyczne.

Nierozdysponowana gotówka, przypadnie poszczególnym synom proporcjonalnie do ich udziałów.

Reguła interpretacyjna nie miałby zastosowania, w sytuacji gdyby z treści testamentu wynikało, że wolą zmarłego jest uczynienie synów wyłącznie zapisobiercami.

 Dlatego pisząc testament należy pamiętać, że przedmiotem dziedziczenia jest cały majątek spadkowy, a nie jego poszczególne przedmioty.

W testamencie należy unikać  sformułowań typu : ” zapisuję mieszkanie”, „daję działkę”  „przekazuję  czy przeznaczam samochód”. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do  sporu, czy mamy do czynienia z zapisem czy powołaniem do spadku.

Rozróżnienie tych pojęć jest bardzo istotne, bowiem zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja prawna tych podmiotów w zakresie  współwłasności i odpowiedzialności za długi .

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *