Menu

Odbiór robót budowlanych

20/10/2017 - z praktyki

 

W poprzednim wpisie podkreśliłam, że odbiór robót budowlanych jest obowiązkiem inwestora, który powinien zostać zrealizowany  bez względu na istnienie wad.

W protokole inwestor powinien  opisać dostrzeżone wady , ustalić termin ich usunięcia oraz zawrzeć inne uprawnienia np. dotyczące wykonania zastępczego , obniżenia wynagrodzenia.

Wyłącznie wady istotne, czyli takie które uniemożliwiają korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem usprawiedliwiają odmowę odbioru .

Warto również zaznaczyć, że w praktyce zdarza się, że zostanie dokonany odbiór faktyczny bez sporządzenia protokołu odbioru. Wówczas  bieg skutków prawnych, rozpoczyna się od dokonania odbioru , nawet w sytuacji gdy w późniejszym czasie zostanie podpisany protokół tego odbioru .

 Wykonawca który spełnił świadczenie może na podstawie art. 462 KC domagać się sporządzenia protokołu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *