Menu

Urządzenie przesyłowe posadowione w ziemi

05/04/2018 - na wokandzie

Klient M. nabył nieruchomość. Na działce klienta M. znajduje się urządzenie przesyłowe w postaci kabla telekomunikacyjnego. Kabel biegnie w ziemi. Klient występuje z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego działki.
Spółka podnosi zarzut zasiedzenia służebności.
Uwzględnienie zarzutu zasiedzenia przez Sąd będzie uzasadniało oddalenie wniosku.
Sprawa jest rozpoznawana przez Sądu w W.

W rozpoznawanej sprawie spór dotyczy interpretacji pojęcia ” widoczność” urządzenia przesyłowego w świetle art 292 k.c.
Położenie kabla telekomunikacyjnego wynika wyłącznie z wyrysu z mapy ewidencyjnej. Na samej nieruchomości nie ma śladu, który pozwalałby właścicielowi zauważyć urządzenie.

W orzecznictwie są różne interpretację tego pojęcia, nie mniej jednak przeważa stanowisko, że ujawnienie na mapach urządzenia przesyłowego nie jest wystarczające do stwierdzenia,że urządzenie to jest trwałe i widoczne.Podkreślam jednak, że z uwagi na różne stanowiska sądów w tym zakresie, należy każdą sprawę traktować indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *