Menu

Zasiedzenie nieruchomości a błędne oznaczenie podmiotu

06/04/2018 - na wokandzie

Przedsiębiorstwo P. wystąpiło o zasiedzenie służebności przesyłu. Właściciel nieruchomości wniósł o oddalenie wniosku.
Sąd oddalił wniosek, z uwagi że przedsiębiorstwo skutecznie nie wskazało podmiotu na rzecz którego miało nastąpić zasiedzenie.

Kwestię w/w Sąd Najwyższy uregulował uchwałą z dnia 11 czerwca 2015 r., III CZP 112/14″ Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę
lub innego uczestnika postępowania”.

Powyższa zasada odnosi się zarówno do osób fizycznych np. zasiedzenie nieruchomości przez małżonków jak i osób prawnych. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien wymieniać jako podmiot, na rzecz
którego następuje zasiedzenie tę osobę, która posiadała służebność w dacie upływu terminu zasiedzenia.
Dotyczy to również sytuacji, gdy podmiotem uprawnionym jest osoba fizyczna nieżyjąca, jak i osoba prawna, która utraciła swój byt.

W odniesieniu do osób prawnych należy zwracać uwagę na przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową, na problematykę następstwa prawnego i tożsamości podmiotowej osoby prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *