Menu

Zasiedzenie drogi publicznej

09/05/2018 - na wokandzie

Klient jest właścicielem działki w G. sąsiadującej z działką oznaczoną w ewidencji znakiem „dr” czyli droga. Wcześniej obie działki wchodziły w skład gospodarstwa rolnego. Dopiero na mocy decyzji wywłaszczeniowej działka sąsiednia stała się własnością SP,a następnie Gminy. Wywłaszczenia dokonano w celu wybudowania drogi .Działka klienta razem z drogą stanowi od ponad 30 lat gospodarczą całość. Działki mają wspólne ogrodzenie i wykorzystywane są jako ogród. Działka objęta wywłaszczeniem nigdy nie została wydana Gminie.

Klient złożył wniosek o nabycie działki „dr” w drodze zasiedzenia.

Gmina stoi na stanowisku, że drogi publicznej zgodnie z ustawą o drogach publicznych z 1985 r.- nie można zasiedzieć.

W powyższej sprawie Sąd uwzględnił wniosek klienta. W ustnym uzasadnieniu przyznał, że wyłączone z obrotu są nieruchomości, które zostały zarówno prawnie jak i faktycznie przekształcone w drogę. Klient udowodnił,że w jego wypadku nieruchomość objęta wnioskiem nie jest w rzeczywistości drogą.

Orzecznictwo w powyższej kwestii nie jest spójne, ale ostatnie rozstrzygnięcia są korzystne dla występujących z wnioskami o zasiedzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *