Menu

NIERUCHOMOŚCI

MY PRACUJEMY…. TY ODPOCZYWASZ…

BEZ WYRZUTÓW SUMIENIA,
MOŻESZ POWIERZYĆ NAM SWOJE PROBLEMY DOTYCZĄCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI,
W SZCZEGÓLNOŚĆ SPRAWY:

-umów o roboty budowlane
-podziału nieruchomości 
-własności lokali 
-praw lokatorskich
-użytkowania wieczystego
-ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomości
– umów występujących w obrocie nieruchomości
-prawa pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia, nabycia
-zasiedzenia
-wywłaszczanie
-planowania- zagospodarowania przestrzennego
-prawa do grobu
-nabywania nieruchomości sąsiedzkich
– praw spadkowych
-uregulowania każdego stanu prawnego nieruchomości