długi małżonka

Pożyczyłem od kolegi kwotę 10.000 zł, której nie mogę oddać. Czy moja żona również jest dłużnikiem, skoro z pieniędzy korzystaliśmy wspólnie i mamy majątek wspólny ?

Żona jeżeli nie zawarła umowy to nie jest dłużnikiem. Wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego.

Niestety odpowiedź na to pytanie wymaga głębszej znajomości stanu faktycznego .

Generalnie wspólność majątkowa nie rozciąga się na długi. Długi jednego małżonka nie stają się długami wspólnymi obojga. Wierzyciel ma prawa zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków oraz z majątku osobistego małżonka – dłużnika. Inaczej sytuacja wygląda, gdy pożyczkę zaciągną małżonkowie wspólnie i wspólnie przywłaszczyli sobie pieniądze.

Żona przed ślubem nie opłacała obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Czy ZUS może egzekwować dług z majątku wspólnego małżonków ?

Nie, może egzekwować .

Współmałżonek nie ponosi odpowiedzialności za niezapłacone w terminie składki, jeśli zaległości powstały jeszcze przed ślubem.