Wzór pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo

Upoważniam adwokata Paulinę Hućko prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Zgierzu do reprezentowania mnie w sprawie w przedmiocie……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

przed Sądem……………………………………………………………………………………………………..

podpis i data