Kredyty frankowe i walutowe – adwokat w Łodzi

Masz kredyt we frankach i szukasz kancelarii prawnej, która pomoże Ci w stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej? Doskonale trafiłeś! Zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą. Jako adwokat od kredytów frankowych (Łódź), a także kredytów walutowych służę pomocą,

Adwokat kredyty frankowe Łódź

Zapisy abuzywne (niedozwolone) są w wielu przypadkach podstawą wzruszenia umów kredytów walutowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego, kształtują bowiem nieprawidłowo stosunki cywilne pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W dojściu do satysfakcjonującego wyniku sprawy pomoże adwokat od kredytów walutowych w Łodzi. Dążąc do uznania zapisów jako klauzul niedozwolonych należy przede wszystkim ustalić, czy dotyczą one umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, rażąco naruszają jego interesy, pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Przy czym zapisy postanowień umownych nie mogą określać głównego świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W zasadzie obecnie nie ma sporu co do istnienia klauzul abuzywnych w zawartych umowach. Problem może pojawić się w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie jest konsumentem albo za takiego nie uważa go bank. W ustaleniu definicji konsumenta istotny jest cel kredytowania, który nie może być powiązany z jego działalnością gospodarczą. Nie zawsze jednak zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania w celu jego wynajmu (np. najem prywatny) czy w celu zapewnienia sobie miejsca pracy, pozbawia kredytobiorcę statusu konsumenta. W takie sytuacji, może pomóc adwokat od kredytów frankowych lub walutowych w Łodzi.


Inną ważną kwestią z którą przychodzi się zmierzyć kredytobiorcy jest również problem zdefiniowania świadczenia głównego stron. Jak podałam wcześniej przyjęcie istnienia przesłanki negatywnej przez sąd zmniejsza szanse wygrania sprawy, wyklucza zaś pozytywne rozstrzygnięcie sprawy dla kredytobiorcy wówczas kiedy sąd uzna, że postanowienia określające świadczenie główne zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Aby temu zapobiec warto skorzystać z usług, jakie oferuje adwokat. Kredyty frankowe (Łódź) to stosunkowo rozległy temat i ciężki do rozwiązania bez specjalistycznej wiedzy.

Adwokat od kredytów walutowych w Łodzi

Przedsiębiorca musi wykazać, że zapisy umowne zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, pozostałe elementy musi udowodnić konsument. Warto powołać się na dotychczasowe orzecznictwo, posiłkować się rejestrem klauzul niedozwolonych. Zakres źródeł dowodowych nie będzie bogaty, dlatego analiza prawna ma w tego typu sprawach znaczenia pierwszoplanowe. W tego typu sprawach ważna jest rola adwokata od kredytów walutowych.


Na koniec pozostaje kwestia do analizy, w jakim stopniu zapisy niedozwolone mają wpływ na całość umowy. Czy istnieje możliwość funkcjonowania w obrocie prawnym takiej umowy z wyłączeniem zapisu abuzywnego, który nie wiąże stron. Na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć sąd w trakcie postępowania, opierając się na stanowisku stron.

Adwokat kredyty walutowe Łódź

Warto skorzystać z pomocy adwokata przy analizie umowy kredytowej, sformułowaniu dochodzonych roszczeń, zebraniu materiału dowodowego, dokonaniu analizy prawnej . Tym bardziej, że wynagrodzenie adwokata zaliczane jest do kosztów postępowania i zasądzane jest od strony przegrywającej sprawę.
Obecnie banki coraz częściej proponują ugody swoim klientom. Czasami są one korzystne, w szczególności kiedy pozostała kredytobiorcy do spłaty niewielka kwota, częściej jednak są nieopłacalne. Warto, aby adwokat wcześniej przejrzał propozycje przedstawione przez bank, abyś nie musiał Drogi Kliencie narażać się na straty materialne.