aktualności

Od 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. 

W dniu 4.04.2022 r. nie będę dostępna w kancelarii w godzinach dyżuru tj. 18:30- 20:30. Wszystkie spotkania umówione telefonicznie, pozostają bez zmian.

Wraz z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę problemy dotyczące Covid-19 zeszły na plan dalszy, a w zasadzie w trybie natychmiastowym zaniknęły. Stan epidemii nie został odwołany.

Ograniczenia w kontaktach bezpośrednich spowodowane wystąpieniem pandemii Covid-19 zmuszają mnie do wprowadzenia zmian w mojej pracy.

W celu ułatwienia klientom dostępu do porad prawnych, a jednocześnie minimalizując zagrożenie, postanowiłam rozszerzyć kanały kontaktu z adwokatem . Przede wszystkim zostanie przebudowana strona, aby klienci mogli uzyskać jak najwięcej informacji drogą online.

  • Umieszczę podstrony, gdzie będzie można uzyskać wiadomości o dokumentach jakie należ dołączyć do sprawy i o opłatach sądowych.
  • Podam podstawowe informację pozwalające samodzielnie (wstępnie) ocenić szanse pozytywnego zakończenia sprawy. Zacznę od spraw, które obecnie prowadzę, stopniową rozszerzając materiał.
  • Umożliwię pobranie projektów pism procesowych ze strony.
  • Przygotuję opcję komunikacji adwokata z klientem w formie wideokonferencji, jednocześnie pozostawiając dotychczasowe sposoby; bezpośredniego, telefonicznego oraz mailowego kontaktu.
  • Wprowadzę płatność za usługę przy użyciu terminali płatniczych oraz szybkich płatności internetowych.

Wszystkie funkcję będą wprowadzane stopniowe, ale systematycznie i staną się normalnym kanałem komunikacji z kancelarią.