wynagrodzenie

Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz od wartości przedmiotu sporu.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty bez oprocentowania (;

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł.

Minimalny koszt sporządzenia pisma to 350 zł .

W razie przyjęcia prowadzenia sprawy przez adwokata, powyższe kwoty ulegają zaliczeniu na poczet ustalonego wynagrodzenia za reprezentację przed sądem.

Punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia za pomoc prawną przed sądem jest rozporządzenie z dnia 22.10. 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, które określa stawki minimalne.

Wysokość kosztów adwokackich zostaje klientowi przedstawiona przed udzieleniem pomocy prawnej.

Poniżej fragment tego aktu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • 1) do 500 zł – 90 zł;
  • 2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • 3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • 4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • 6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • 7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • 8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • 9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

całość dokumentu dostępna na stronie- Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/