Dobry adwokat od spraw spadkowych Łódź

Konieczność rozwiązania spraw spadkowych pojawia się w nieoczekiwanym momencie naszego życia, wiąże się bowiem ze śmiercią bliskiej osoby. Pojawiającym się na tym tle problemom prawnym , towarzyszą emocje, często poprzedzone konfliktem w gronie rodziny.
Dziedziczenie, poza kwestią samego spadku, wymaga podjęcia określonych obowiązków bez których nie będzie można samodzielnie rozporządzać przedmiotami spadkowymi. Dlatego warto zainteresować się tą sferą, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Żałoba to czas, kiedy człowiek nie ma siły ani ochoty na analizę sytuacji prawnej spadkodawcy, dlatego warto wcześniej przygotować się na ten moment. Śmierć jest nieunikniona, choćby serce pragnęło inaczej. W tym trudnym czasie z pomocą może przyjść dobry adwokat od spraw spadkowych (Łódź).


Jak przebiegają sprawy spadkowe? Łódź


W ciągu sześciu miesięcy powinieneś złożyć oświadczenie, czy przyjmujesz spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy go odrzucasz. Pierwsza sytuacja oznacza, że przejmujesz majątek spadkowy wraz z całością zadłużenia. Korzystną opcją jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas twoja odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona. To rozwiązanie chroni spadkobierców w sytuacji, gdyby wysokość zobowiązań finansowych spadkodawcy przekracza wartość samego spadku. Ważne, niezłożenie w terminie oświadczenia w przedmiocie spadku powoduje, że przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.


Po podjęciu decyzji co do spadku, udajesz się do notariusza albo sądu. W sądzie załatwiane są wszystkie sprawny sporne. Przykładowo, wówczas kiedy dysponujesz testamentem prywatnym sporządzonym w nieprawidłowy sposób albo kiedy nie można ustalić danych wszystkich spadkobierców lub nie możesz ustalić sposobu działu spadku. W postępowaniu sądowym sprawy o podział majątku spadkowego toczą się dłużej ale są zdecydowanie tańsze, bowiem nie zależą od wartości dziedziczonego majątku.

Adwokat – prawo spadkowe Łódź

W sprawach o dział spadku warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw spadkowych w Łodzi, ponieważ jest to dość skomplikowana materia. Często zachodzi konieczność skorzystania z pomocy biegłego, który ustala wartość majątku albo geodety, który dokonuje podziału działki. W toku tego postępowania dochodzi do rozliczeń, wyceny nakładów sięgając nawet do podziału majątku małżeńskiego spadkodawców. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku można dokonać również zniesienia współwłasności. Tryb dziedziczenia uzależniony jest również od rodzaju masy spadkowej. Przykładowo odmienną regulację prawną stosujemy do dziedziczenia gospodarstw rolnych albo całego przedsiębiorstwa. Aby z tego skorzystać potrzebna jest duża wiedza, jaką posiada nasz adwokat. Prawo spadkowe (Łódź) określa jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku.


Sformułowanie wniosku zależy od sytuacji prawnej uczestników, stąd sposoby rozwiązania problemu mogą być różne. Warto zaznaczyć, że im więcej kwestii uda się załatwić między stronami polubownie tym postępowanie jest krótsze i tańsze. Pomóc w tym może dobry adwokat od spraw spadkowych w Łodzi.

Dobry adwokat od spraw spadkowych Łódź

Nabycie spadku wiąże się również z problematyką zachowku. Zachowek dotyczy tych najbliższych członków rodzin, którzy zostali pominięci przy dziedziczeniu a w toku dziedziczenia ustawowego byliby uprawnieni do spadku. Sytuacja takich spadkobierców jest bardzo różna, nie wszystkim uprawnionym do dziedziczenia ustawowego przysługuje zachowek, różna jest także jego wysokość. W toku sprawy uwzględnia się przy jego obliczaniu zarówno długi spadkowe jak i dokonane darowizny, chociaż nie wszystkie i nie w każdej sytuacji. Sprawa spadkowa toczy się w postępowaniu o zapłatę, zatem składamy do sądu nie wniosek jak to dzieje się w odniesieniu do stwierdzenia nabycia spadku czy działu spadku lecz pozew. Zasadniczo koszty postępowania, w tym wynagrodzenia adwokata obciążają stronę przegrywającą sprawę. Tym bardzie warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje adwokat. Sprawy spadkowe (Łódź) to dziedzina, w której, aby nie ponosić dodatkowych, niepotrzebnych kosztów może okazać się to konieczne.

Na zakończenie dodam dodatkowo (kancelaria nie prowadzi porad z zakresu prawa podatkowego), że wszelkie sprawy spadkowe (Łódź) po zakończonym postępowaniu wymagają udania się do urzędu skarbowego celem dokonania odpowiedniego zgłoszenia w zakresie nabytego spadku oraz uzyskanych darowizn. Wszelkie informacje w tym zakresie udziela Krajowa Informacja Skarbowa – https://www.kis.gov.pl/

Rozliczenia dotyczące masy spadkowej to skomplikowana problematyka. W toku postępowania mogą być dochodzone roszczenia o bardzo szerokim zakresie; rozliczenia nakładów, długów, darowizn, podziału majątku małżeńskiego czy zniesienie współwłasności ale również problemy dotyczące korzystania z elementów spadku, odpowiedzialność za spadek itp. Wachlarz tematów należących do czynności spadkowych jest bardzo szeroki, dlatego bardzo zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata do spraw spadkowych, ponieważ można narazić się na poważną stratę majątkową oraz stracić dobre relacje rodzinne.

Adwokat zajmujący się prawem spadkowym Łódź


Jeśli potrzebny jest Ci dobry adwokat od spraw spadkowych (Łódź), który pomoże z załatwieniem wszelkim formalności dotyczących spraw spadkowych, doskonale trafiłeś. Jako adwokat (sprawy spadkowe) posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawnych wiem, na co zwrócić szczególną uwagę, jak przygotować Twoją sprawę, aby uzyskać pozytywny dla Ciebie, Drogi Kliencie wynik.

Jako adwokat oferuję kompleksową pomoc podczas wszelkich spraw spadkowych. Łódź to Twoje miejsce zamieszkania? Zgierz oddalony jest od jej centrum o pół godziny drogi. Jednak jeśli nie masz możliwości dojazdu, skontaktuj się ze mną telefonicznie bądź mailowo, a umówimy się na konsultację online. W ten sposób również znajdziemy optymalne rozwiązanie dla sprawy spadkowej, której jesteś uczestnikiem.
W sprawach spadkowych sądem właściwym zasadniczo jest sąd w okręgu, którego było ostanie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy.