Adwokat od podziału majątku w Łodzi

Problematyka podziału majątku, niezależnie jakiego podmiotu dotyczy jest dość złożona. Pomoc prawna adwokata od podziału majątku w Łodzi jest konieczna, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty postępowania i niesprawiedliwy podział wspólnego majątku.

Majątek podmiotów niebędących osobami fizycznymi spełnia zasadniczo dwie funkcje; ma przynosić korzyści oraz ewentualnie stanowić zabezpieczenie roszczeń.

Jego podział podlega regułom przewidzianym dla jednostki, do której ten majątek należy.

Inaczej bowiem dokonujemy podziału majątku podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą, inaczej gdy do zadań statutowych nie należy działalność zarobkowa. Każda organizacja podlega określanej ustawie, która reguluje kwestie dotyczące jej struktury oraz majątku.

Przykładowo ostatni wchodziłam w skład grupy prawników, którzy przeprowadzali podział spółdzielni mieszkaniowej będącej użytkownikiem wieczystym gruntu. Zgodnie z kodeksem cywilnym prawo użytkowania jest prawem niezbywalnym. Zatem po dokonaniu podziału spółdzielni pojawiło się pytanie- co powinno się stać z tym prawem? Wskazałam, że wyjątek od reguły został określony w art. 111 prawa spółdzielczego, który umożliwia przeniesienie prawa na spółdzielnię przejmującą. Takich odmiennych regulacji jest w każdej ustawie dotyczącej działalność osoby prawnej czy innej organizacji bardzo dużo.

Dlatego bez pomocy adwokata od podziału majątku w Łodzi nie sposób przejść przez skomplikowaną pajęczynę przepisów prawnych. Tym bardziej, że każdy przedsiębiorca chce skoncentrować się na swojej pracy zawodowej, nie zaś analizie prawa.


Na szczęście przedsiębiorców nie trzeba przekonywać o konieczności skorzystania z pomocy, jaką oferuje adwokat. Podział majątku (Łódź) jest ciężką sytuacją dla obydwu stron dlatego oferujemy nasze usługi.


Wątpliwości co do konieczności skorzystania z usług adwokata od podziału majątku mają przede wszystkim osoby fizyczne.


Adwokat od podziału majątku Łódź


Najczęściej przedmiotem zainteresowania jest podział majątku. Adwokat w Łodzi po wgłębieniu się w sprawę jest w stanie podzielić odpowiednio majątek małżonków. Tutaj pojawiają się problemy dotyczące składu oraz wartości majątku, rozliczanie nakładów, rozporządzanie składnikami majątku wspólnego na majątek odrębnego, nierówność nakładów, skutki prawne zbycia przedmiotu należącego do małżonków bez zgody drugiego małżonka itp.


Warto podkreślić, że wniosek o podział majątku często konieczny jest w sprawach dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności. Dzieje się to w sytuacjach, kiedy spadkodawcami byli małżonkowie. Niewłaściwe sformułowanie pisma sądowego w tym zakresie wiąże się z następstwem oddalenia wniosku o dział spadku. Dlatego warto skorzystać z usług adwokata od podziału majątku w Łodzi.


Podział majątku – adwokat Łódź


Przeprowadziłam wiele spraw dotyczących zniesienia rożnych form współwłasności. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to dziedzina prawa, która wzbudza ogromne emocje wśród uczestników sporu.

Prowadzenie tego typu spraw wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale umiejętnego pokierowania emocjami klientów, tak aby uczucia, w szczególności gniew i żal nie zaburzył osądu klienta.


Zapraszam zatem do swojej kancelarii Drogi Kliencie, abym mogła poznać Twoją sytuację faktyczną celem udzielenia Ci właściwej pomocy w sytuacji, jaką jest podział majątku. Adwokat (Łódź) od rozdzielności majątkowej z doświadczeniem i pełnym profesjonalizmem.