aktualności

Ograniczenia w kontaktach bezpośrednich spowodowane wystąpieniem pandemii Covid-19 zmuszają mnie do wprowadzenia zmian w mojej pracy.

W celu ułatwienia klientom dostępu do porad prawnych, a jednocześnie minimalizując zagrożenie, postanowiłam rozszerzyć kanały kontaktu z adwokatem . Przede wszystkim zostanie przebudowana strona, aby klienci mogli uzyskać jak najwięcej informacji drogą on-line.

  • Umieszczę podstrony, gdzie będzie można uzyskać wiadomości o dokumentach jakie należ dołączyć do sprawy i o opłatach sądowych.
  • Podam podstawowe informację pozwalające samodzielnie (wstępnie) ocenić szanse pozytywnego zakończenia sprawy. Zacznę od spraw, które obecnie prowadzę, stopniową rozszerzając materiał.
  • Umożliwię pobranie projektów pism procesowych ze strony.
  • Przygotuję opcję komunikacji adwokata z klientem w formie wideokonferencji, jednocześnie pozostawiając dotychczasowe sposoby; bezpośredniego, telefonicznego oraz mailowego kontaktu.
  • Wprowadzę płatność za usługę przy użyciu terminali płatniczych oraz szybkich płatności internetowych.

Wszystkie funkcję będą wprowadzane stopniowe, ale systematycznie i staną się normalnym kanałem komunikacji z kancelarią.