aktualności

Terminy przedawnienia roszczeń i terminy procesowe w czasie pandemii

Od 31.03.2020 r. nastąpiło wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych (tarcza 1.0)

Przepisy dot. przedawnienia nie uległy zmianie.

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 nie wpływa na bieg terminów prawa materialnego w zakresie prawa cywilnego.

Pomocne mogą być tutaj przepisy art 121 pkt.4 kc dotyczący zawieszenia biegu przedawnienia z powodu działania siły wyższej oraz art. 5 kc jako podstawa zwalczania zarzutu przedawnienia.

ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 20202 w art 14a ust. 4 i 5 określa zakres spraw pilnych. Ponadto prezes Sądu może włączyć określone sprawy do tej kategorii, następuje to w formie zarządzenia. ( art. 14a ust.9)