opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych

Drogi kliencie, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej możesz ubiegać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych .

link do wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych: https://www.gov.pl/attachment/a371b45b-47b7-4572-a931-6f2ce8a980bb

W celu ubiegania się o zwolnienie należy złożyć w sądzie rozpoznającym sprawę- krótki wniosek z prośbą o zwolnienie oraz dołączyć wypełniony formularz o sytuacji majątkowej. Wniosek o zwolnienie może być elementem głównego pisma wszczynającego postępowanie sądowe np. pozwu.