prowadzone sprawy

Tu uzyskasz informacje o prowadzonych przeze mnie sprawach. Wskażę jakie dokumenty należy przynieść do kancelarii, podam wysokość opłat sądowych oraz zwrócę Twoją uwagę na zagrożenia jakie wiążą się z danym zagadnieniem prawnym. W ten sposób będziesz mógł samodzielnie ocenić swoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

akt notarialny

budowa na cudzym gruncie

badanie stanu prawnego

czynsz

darowizna i jej odwołanie

dożywocia umowa

droga konieczna

dziedziczenie

gospodarstwo rolne

hipoteka

księgi wieczyste

kaucja

kredyt walutowy

lokal mieszkalny

lokal użytkowy

odrębna własność budynków, lokali

odszkodowanie

odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

opróżnienie lokalu

prawo sąsiedzkie

przewłaszczenie na zabezpieczenie

przynależności

podział nieruchomości

posiadanie

pożytki

rozgraniczanie nieruchomości

scalanie

służebność

sposoby nabycia własności

trwały zarząd

umowa dożywocia

umowa sprzedaży , zamiany, najmu

umowa przedwstępna

urządzenia przesyłowe

uwłaszczenie

użytkowanie

wycinka drzew

współwłasność

własność

zachowek

zasiedzenie

zadatek,

zaliczka

zamiana nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami

    zabezpieczenie